Positive følgevirkninger af guitarundervisning for børn

 • Guitaren bliver en musikalsk følgesvend for livet - Statestikkerne viser, at antallet af unge der regelmæssigt deltager i sport falder markant, når de når 16-årsalderen. I modsætning til sport og mange andre aktiviteter, som dit barn kan være involveret i, så vil musikken og guitaren følge dit barn gennem hele livet.

 • Musikundervisning træner dit barns selvdisciplin og vedholdenhed - Selvdisciplin og evnen til ikke at give op når man møder modstand trænes på en sjov måde igennem instrumentøvning. Disse færdigheder er vigtige at besidde, uanset hvad dit barn senere i livet ønsker at opnå eller være god til.

 • Mindsker dit barns stressniveau - Udøvelsen af musik, kan i sig selv virke mediterende for mange, men biomusikvidenskabelige studier har desuden påvist at musik stimulerer kroppens hormonregulering ved stresstilstande, dæmper angst og forbedrer søvnkvaliteten.

 • Styrker dit barns samarbejdersevner og udvikler sociale færdigheder - At spille og skabe musik er noget der foregår sammen med andre. Musikudøvelse udvikler derfor naturligt evnen til at lytte til, forstå og have medfølelse for sine medmusikanter.

 • Åbner dørerne for nye sociale fælleskaber - Musikudøvelse sker i sociale sammenhænge. Uanset om man ønsker at spille guitar omkring lejrbålet, jamme med vennerne eller spille i band, så kan instrumentet åbne dørerne til nye sociale fællesskaber.

 • Musikudøvelse træner dit barns koncentrationsevne - Evnen til at koncentrere sig om en opgave igennem længere tid, er en vigtig færdighed at beherske. Instrumentøvning kræver og træner helt derfor denne evne.

 • Forbedret samarbejde mellem højre og venstre hjernehalvdel - Studier publiceret i det videnskabelige tidsskrift ‘Nature’ har vist, at musik-udøvelse fremmer samarbejdet mellem forskellige enkeltcentre i hjernen og den globale hjernefunktion.

 • Instrumentøvning træner og forbedrer din barns finmotorik.

 • Dit barns hobby, KAN blive en karriere - Hvem ville ikke gerne kunne leve af at dyrke sin hobby? I modsætning til den gængse overbevisning, er det rent faktisk muligt, at skabe sig en karriere og en levevej med musikken som centrum.

 • Dit barn kommer til at kunne noget, som kun få kan - Musikfag, undervisning og udøvelse bliver desværre beskåret og nedprioriteret på uddannelsesinstitutioner landet over. Det har den uheldige konsekvens, at færre og færre kommer i kontakt med musikudøvning i en tidlig alder.

 • Dit barn får et kreativt frirum - I en travl hverdag giver guitaren dit barn et frirum til at udfolde og udvikle sin kreativitet

 • Dit barn lærer, hvordan man lærer - Evnen til at tilegne sig ny viden er en integreret del, af det at spille et instrument. Det er en uvurderlig evne at besidde senere i livet.

 • Styrker dit barns barns generelle faglige færdigheder -Dit barns indlæringevne, vedholdenhed, selvdisciplin samt evne til at fordybe og koncentrere sig trænes alt sammen på en sjov måde igennem musikundervisning. Disse egenskaber er let omsættelige til andre fagområder og styrker derfor dit barns generelle skolegang og faglige kompetencer.
Lad ikke dit barn gå glip af muligheden for at lære at spille guitar OG drage fordel af alle de positivefølgevirkninger Kontakt mig NU